środa, 16 lutego 2011

Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy Pałacu w Łochowie

   W pobliżu zabudowań pałacowych w 1928 roku, dzięki staraniom i fundacji hrabiny Elżbiety Marii Łodzia - Kurnatowskiej z Warszawy, właścicielki dóbr Jadowskich, Łochowskich i Kołodziązkich oraz jej siostry Janiny z Zamojskich Potockiej, została zbudowana kaplica dworska p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istniała do 1944 roku, kiedy to została zburzona przez ówczesne władze. Po zakupieniu i odremontowaniu Pałacu Hornowskich przez firmę "Arche", jej prezes W.Grochowski podjął  starania przy współpracy z konserwatorami zabytków z Siedlec i Białej Podlaskiej, aby przywrócić na teren odnowionego zabytku  świątynię. Postanowiono zatem przenieść tutaj dawny, drewniany kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki z Wólki Dobryńskiej koło Terespola, gdzie pięć lat temu powstała nowoczesna świątynia. Ten drewniany kościółek zastał tam zbudowany  i służył od 1932 roku. 
Więcej informacji znajdziecie tutaj :-)
Cytowane za www.drohiczyn.opoka.org.pl

Brak komentarzy: